Pestering Drapery

Double Wide Paradise

Tvätta fasaden

Här i Peru ser man många smutsiga fasader som skulle behöva en fasadtvätt från Malmö. Men det skulle räcka med att med högtrycksspruta blåsa av dammet som lagt sig i porerna i fasadens struktur. Detta skulle göra att man lyckas få bort mycket smuts på ett enkelt sätt. Kanske kan man få till en sådan tvätt, eller blåsning om man så vill kalla det, genom att man kopplar en spruta fanns man inte kopplar in vatten. På det sättet kan man få in luften men på ett högt tryck.